Bệnh Viện Quận 2 Đón Nhận Chứng Chỉ Quản Lý Chất Lượng

Bệnh Viện Quận 2

Đón Nhận Chứng Chỉ Quản Lý Chất Lượng Tiêu Chuẩn ISO

Khoa Hoá Sinh-Huyết Học Truyền Máu, Khoa Vi Sinh, Khoa Thận Nhân Tạo.

 

 

Posted in Tin Tức, Tổ Truyền Thông on Mar 02, 2021