Bệnh viện quận đầu tiên có phòng cách ly áp lực âm điều trị COVID-19

Posted in Tin Tức, Tổ Truyền Thông on Apr 08, 2020