Đánh giá bênh viện an toàn trong phòng dịch COVID-19 của SYT TPHCM

Các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại Bệnh viện quận 2

 

 

 

Nguồn: HTV9

Posted in Tin Tức on Sep 07, 2020