Sơ Đồ Tổ T3G Và Góc Truyền Thông Các Khoa

Sơ Đồ Tổ T3G Và Góc Truyền Thông Các Khoa

 

 

Sơ đồ T3G

Khoa Y Dược Cổ Truyền

Khoa Dinh Dưỡng

Khoa Mắt

Khoa Răng hàm mặt

Khoa khám bệnh

Khoa thận nhân tạo

Khoa nội tổng hợp

Khoa nhi

 

Khoa nội tim mach

Khoa ngoại tổng hợp

Khoa vật lý trị liệu

Khoa nhiễm

Khoa răng hàm mặt

 

 

Posted in Tổ Truyền Thông on Jan 08, 2019