Chuyên Khoa Của Bệnh Viện Quận 2

 1. Khoa Cấp Cứu
 2. Khoa Khám Bệnh
 3. Khoa Thận Nhân Tạo
 4. Khoa Ngoại
 5. Khoa Nội Tổng Hợp
 6. Khoa Ngoại Chấn Thương Chỉnh Hình
 7. Khoa Sản
 8. Khoa Gây Mê Hồi Sức
 9. Khoa Hồi Sức Tích Cực Chống Độc
 10. Khoa Dược
 11. Khoa Dinh Dưỡng
 12. Khoa Xét Nghiệm
 13. Khoa Nội Tim Mạch
 14. Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh Thăm Dò Chức Năng

"Bệnh viện đặc biệt chú trọng đầu tư trang thiết bị, cập nhật công nghệ y khoa nhằm nâng cao năng lực chuyên môn tại các khoa mũi nhọn như Khoa Ngoại Tổng Hợp, Khoa Tim Mạch, Tiêu Hóa, Gan Mật, Xét nghiệm, Phụ Sản, Chấn thương chỉnh hình. Đến nay, Bệnh viện Quận 2 đã thực hiện điều trị phẫu thuật thành công không ít các bệnh phức tạp và có mức độ nguy hiểm cao".