Giới thiệu sản phẩm bình chọn Giải thưởng Y tế thông minh của Bệnh viện quận 2: “Ki-ốt hỗ trợ người bệnh tra cứu thông tin khám, chữa bệnh”