LIÊN HỆ TRUYỀN THÔNG

Liên hệ truyền thông

Phòng CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - BỆNH VIỆN QUẬN 2

Điện thoại: (028)5432 7888

Email: benhvien.q2@tphcm.gov.vn

Posted in Liên Hệ Truyền Thông on Oct 23, 2018