Phòng chống Lao năm 2021

Ngày Thế giới Phòng chống Lao năm 2021

Diễn giả 1: Tiến sĩ Soumya Swaminathan - Trưởng nhóm Khoa học, Tổ chức Y tế Thế giới Tiêu đề: "Tác động của COVID-19 đối với bệnh lao"

Diễn giả 2: Tiến sĩ Jayne Sutherland -Trưởng nhóm nghiên cứu Lao, Trung tâm nghiên cứu Y học, Gambia Tiêu đề: "Chẩn đoán Lao mới"

Diễn giả 3: Tiến sĩ Payam Nahid - Giám đốc Trung tâm Lao của trường ĐH California (UCSF), Hoa Kỳ Tiêu đề: "Rút ngắn thời gian điều trị lao"

Dịch và lồng tiếng: Ths. Bs Dương Duy Khoa, giảng viên hô hấp - bộ môn Nội tổng quát - Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh. Ths. Bs.Lê Hồng Vân, nghiên cứu sinh nhóm lao – OUCRU

Posted in Liên Hệ Truyền Thông, Tổ Truyền Thông on Mar 24, 2021