Thông Báo Kết Quả Xét Tuyển Viên Chức Năm 2020

Bệnh Viện Quận 2 Thông Báo Về Việc Xác Minh Văn Bằng Chứng Chỉ Viên Chức Năm 2020

- Căn cứ Quyết định số 8366/QĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Sở Y tế về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Bệnh viện Quận 2.

- Bệnh viện Quận 2 thông báo danh sách kết quả trúng tuyển viên chức năm 2020 gồm 183 (Một trăm tám mươi ba) người có tên trong danh sách kèm theo. Nay Bệnh viện Quận 2 đề nghị người trúng tuyền viên chức thực hiện đúng.

- Các nội dung theo Thông báo số 11/TB-BV ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Bệnh viện Quận 2 về việc xác minh văn bằng, chứng chỉ.

Mọi trường hợp nộp hồ sơ trễ hạn, Bệnh viện Quận 2 sẽ không giải quyết.

  1. Quyết Định Công Nhận Kết Quả;

  2. Thông Báo Xác Minh Văn Bằng Chứng Chỉ;

  3. Mẫu Sơ Yếu Lý Lịch.

Posted in Tuyển dụng on Jan 27, 2021